ศูนย์แนะแนวการศึกษาไปเรียนอินเดียเป็นศูนย์กลางในการจัดหาโรงเรียนมหาวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทยที่สนใจไปศึกษาในประเทศอินเดียรวมทั้งให้คำปรึกษาและคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนไทยที่อยู่ในอินเดียโดยเริ่มจากนำบุตรหลานของญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงไปศึกษาต่อในประเทศอินเดียมีการแนะนำจากผู้ปกครองต่อๆกันไปจนมีจำนวนนักเรียนมากขึ้นและด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปีในการเดินทางไปอินเดียจึงเปิดบริการเป็นศูนย์ไปเรียนอินเดียเพื่อให้บริการทางด้านการศึกษากว้างขวางขึ้นจากเดิม

English Summer Camp

English Summer Camp โรงเรียนในอินเดีย ระดับประถม - มัธยม 1 เดือนเต็ม ไปเรียนภาษาอังกฤษ​ พร้อมกิจกรรมต่างๆนาๆ โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา อากาศเย็นสบาย

ดูรายละเอียด