บริการของเรา

ศูนย์แนะแนวการศึกษา ไปเรียนอินเดีย ดูแลบุตรหลานท่านเหมือนดั่งลูกหลาน ยินดีให้คำแนะนำทุกกรณี สามารถโทรสอบถามได้ทุกวัน

  • ติดต่อจัดหาโรงเรียนตามที่ผู้ปกครอง หรือนักเรียนสนใจ
  • แนะนำ และแนะแนว เกี่ยวกับแต่ละโรงเรียนพร้อมทั้งระบบการศึกษาในสถาบันนั้นๆ
  • จัดทำและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียน
  • บริการทำวีซ่า พร้อมจัดทำและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการขอวีซ่า
  • ออกตั๋วเครื่องบินประเภทต่างๆ ที่เหมาะสม
  • ร่วมบินไปส่งนักเรียนที่โรงเรียน เพื่อความเรียบร้อย และความสบายใจของผู้ปกครอง
  • จัดกลุ่มทัวร์สำหรับผู้ปกครองที่ประสงค์จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนต่างๆ เพื่อเลือกสรรค์โรงเรียนให้กับนักเรียน
  • ศูนย์ฯ ไปเรียนอินเดีย ดูแลนักเรียนตลอดปี สามารถติดต่อกับโรงเรียนได้ทุกโรงเรียนตลอดเวลา
  • บริการจัดกรุ๊ปเที่ยวเมืองต่างๆ ในอินเดีย ระหว่างช่วงวันหยุดสั้น หรือในกรณีนักเรียนไม่กลับไทย