เกี่ยวกับเรา

COMPANY PROFILE

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไปเรียนอินเดียเป็นศูนย์กลางในการจัดหาโรงเรียนมหาวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทยที่สนใจไปศึกษาในประเทศอินเดียรวมทั้งให้คำปรึกษาและคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนไทยที่อยู่ในอินเดียโดยเริ่มจากนำบุตรหลานของญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงไปศึกษาต่อในประเทศอินเดียมีการแนะนำจากผู้ปกครองต่อๆกันไปจนมีจำนวนนักเรียนมากขึ้นและด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า  ปีในการเดินทางไปอินเดียจึงเปิดบริการเป็นศูนย์ไปเรียนอินเดียเพื่อให้บริการทางด้านการศึกษากว้างขวางขึ้นจากเดิม

ทางศูนย์แนะแนวกาศึกษาไปเรียนอินเดียมีสถานศึกษาให้เลือกหล่ายแห่งทั้งในเมืองบังกาลอร์เดราดูนจันดีการ์มันซูรี่และอื่นๆตามความต้องการของผู้ปกครองสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-864-1382

VISION

Our mission is to help Thai students by bringing Indian institutions right next door and guide them to choose what is best for them. With our warm service for our students, we ensure that their comfort, happiness and education are our first priority.