Doon International School

Doon International School

Address: Sector 69, S.A.S. Nagars Mohali, PUNJAB INDIA

About the school
โรงเรียน DOON INTERNATIONAL SCHOOL (DIS) เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาตั้งอยู่ใน Sector 69 ของเขต S.A.S Nagar, เมือง Mohali ซึ่งอยู่ห่างจาก New Delhi ประมาณ 3 ชั่วโมงโรงเรียนนี้เป็นสาขาเดียวที่ได้แยกออกมาจากสาขาใหญ่ที่เมือง Dehradoon

เช่นเดียวกันกับสาขาใหญ่ที่ Dehradoon โรงเรียน DIS ใน Mohali มีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของนักเรียนจากทุกส่วนของโลกและเตรียมพวกเขาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่แพร่หลายในโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศและต่างประเทศหลักสูตรสำหรับโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักสูตรที่วางไว้โดยคณะกรรมการกลางที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลขั้นมัธยมศึกษาหรือ CBSE นิวเดลี

โรงเรียน DIS ได้วางโครงสร้างบนพ#ื้นฐานที่ทันสมัยและมีส#ิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนของตนที่จะได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษาและความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนบุคลิกภาพของพวกเขาที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาในอนาคตโรงเรียนได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะมอบการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ทันต่อโลกและเป็นแบบอย่างในการศึกษาที่มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยี

DIS เป็นโรงเรียนนานาชาติอย่างแท้จริงทั้งในตัวโรงเรียนและจิตวิญญาณนักเรียนในโรงเรียนมาจากหลากหลายภูมิภาคของโลกความหลากหลายในหมู่นักเรียนช่วยให้พวกเขาจะต้องตระหนักถึงวัฒนธรรมต่างๆในหมู่เพื่อนและของตัวเองซึ่งจะทำให้เกิดจิตวิญญาณของความเป็นพี่น้องและความสามัคคีภายใต้ความหลากหลายนั้นมิหนำซ้ำนักเรียนก็ยังจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ซ้ำกันอีกด้วย

Website: http://www.dooninternational.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-864-1382, 086-398-8587, 086-376-2843